Nederland onder water?

Waarom Nederland en nog twee EU-landen verdwijnen.

In Daniël 7: 8 en 20 lezen we dat er tien horens zijn waar tussen één horen groeit. Als deze laatste horen een mond en ogen krijgt worden er drie van de eerste tien uitgerukt. Dat wil zeggen: Nadat de anti-christ is gekozen als leider van het hernieuwde Romeinse Rijk, de EU, er drie heersers zullen worden verwijderd van de eerste tien.

Uitrukken betekent dat het niet vrijwillig gebeurt, maar dat het met geweld gepaard gaat. Als van een land de heerschappij wordt weggenomen, daarvoor staat een horen=heerser, dan wil dat zeggen dat het land zelf ophoudt te bestaan. En dus is het niet op vrijwillige basis, anders zou er een ander zijn plaats innemen.

Zoals ik hiervoor heb aangegeven zullen de drie horens pas worden uitgerukt na het openbaar worden van de anti-christ. Dit gebeurt dan na de opname van de gelovigen. Dit laatste heeft plaats voordat de grote verdrukking aanbreekt.

Zie voor details hierover de andere pagina's op deze site.

De ramp met de tsunami die Amerika zal treffen, is het eerste zegel dat geopend zal worden in Openbaring 6:1. Deze ramp zal ook Europa treffen. Immers zijn ervoor zover ik weet verder geen aparte profetieën die gaan over het uitrukken van de drie horens. Maar het moet aan het begin van de grote verdrukking zijn, Zie Daniël 7

Het enige oordeel dat aan het begin van de grote verdrukking plaats vindt is het eerste zegel en de natuurramp. Zie ook: Antichrist, daarin beschrijf ik dat het eerste zegel niet de antichrist kan zijn.

Als dezelfde natuurramp de USA en Europa treft dan is het onontkoombaar dat 3 landen aan de westzijde van Europa erdoor getroffen zullen worden. Nederland, België en Denemarken zijn dan de laagstgelegen landen die onder water zullen verdwijnen. (Of grotendeels) En daarmee ophouden aparte staten te zijn met een eigen machtsstructuur, waar de horen een beeld van is. Ongetwijfeld zullen meer landen in Europa van die tsunami de gevolgen ondervinden, maar er niet geheel door kunnen verdwijnen. De drie eerdergenoemde landen zullen erdoor ontvolkt worden.

Zie ook Ezechiël 14: 12-23 Hoe de Bijbel het beschrijft als een land ontvolkt wordt. Dit gedeelte is te vergelijken met de vier oordeelsrampen uit Openbaring 6. Ezechiël 14: 12- zegt dat in zo'n land mens en dier (vee) er wordt uitgeroeid en dat het land wordt over gelaten aan de wilde dieren.

Na de tsunami in de Indische Oceaan weten we hoe zo'n kustgebied er uit ziet. Ontvolkt. Nederland ligt echter voor de helft onder de zeespiegel, dus zijn de gevolgen hier nog verschrikkelijker. Deze 3 landen, Nederland, België en Denemarken, zullen ontvolkt worden door deze ramp met een tsunami vlak na de opname van de gelovigen.

Bekeert u tot God voor het te laat is. Nu kan het nog!