Is Amerika in Bijbelse profetie te vinden?

Het antwoord moet zijn: Ja! Hoewel het niet gemakkelijk is om te begrijpen waar in de Bijbel sprake is van Amerika.

Laten we de profeet Jona lezen, alle 4 hoofdstukken ervan.

Er is een parallel tussen het leven van Jona en van de Joden, in het bijzonder de twee stammen van Israël.

1. Ongehoorzaam, weggaan van de Heer. Vergelijk koning Zedekia, zie Jeremia 52.

2. Jona in zee geworpen. In Openbaring 17:15 zijn de wateren een symbool van de natiën. Het ongehoorzame volk van Israël zal onder de volken verspreid worden.

3. In de zee wordt Jona gevangen door een grote vis. Terwijl de Joden tussen vele naties leven, worden ze samengebracht door een sterke natie, nazi-Duitsland, in de 2e wereldoorlog.

Een normaal gedrag voor een vis die iets inslikt, is dat de zuren in zijn buik dit voedsel gaan afbreken.

Ik denk dat Jona er niet erg mooi uitzag nadat hij in deze vis is geweest. Het volk van Nineve moet gezien hebben dat hij in de plaats van de dood is geweest.

Als de rest van de Joden uit de concentratiekampen komt, lijken ze terug te komen uit de dood. Zie ook Ezechiël 37, de beenderen die samenkomen.

Maar het volk Israël was verspreid over vele naties, dus om hen in deze kampen bij elkaar te kunnen brengen, moest de heerser die dat wilde doen eerst deze landen bezetten. We weten dat Hitler precies dat deed.

4. Na de tijd dat Jona in Nineve was, bouwt hij zelf een kleine schuilplaats ten oosten van die stad. De Joden gingen naar het oosten van Europa, waar ze vandaan kwamen, en herbouwden de vervallen hut van David. Zie Joël 2.

5. God geeft Jona een grote boom voor een betere beschutting.

De koning van Babylon, Nebukadnezar, wordt een grote boom genoemd met takken waaronder veel naties schuilen. Er is maar één natie in de wereld die de nieuwe staat Israël vanaf het begin echte bescherming heeft gegeven en dat is de VS. Zij zijn de grote boom die snel groeide. Door deel te nemen aan de 2e wereldoorlog en te vechten tegen Duitsland en Japan werd de VS een wereldmacht. Dit duurde slechts een paar jaar.

Maar die grote boom zal plotseling sterven. Dat is de les uit Jona 4.

6. Nadat de boom in Jona 4 sterft, begint de hete oostenwind te waaien. Dit betekent in de Schrift altijd een grote oorlog in Israël.

7. Dan is de hitte zo groot dat Jona wil sterven. Nu komt de Heer naar hem toe en legt Zijn plannen uit met Nineve. Hier zien we de grote verdrukking, een tijd waarin mensen de dood zoeken, maar de dood voor hen vlucht. Lees in Openbaring 9:6. Aan het einde van deze zeer verschrikkelijke tijd komt de Heer Jezus terug op aarde en zullen de Joden Hem zien, Die zij naar het kruis hebben gezonden. Nu zullen de Joden begrijpen dat Jezus hun Messias is. En ze zullen om Hem treuren.

Deze parallel tussen het leven van Jona en de geschiedenis van Israël is duidelijk.

Het gevolg is dat de grote boom Amerika is. Deze beschermer moet van Israël worden weggenomen, zodat de Heer Israël kan reinigen als zilver in een de kom van de zilversmid.

Dat is een van de redenen waarom de tijd van Grote verdrukking moet komen.

Zoals Lahaye en anderen stellen, zal de opname van de gelovige Christenen een grote chaos brengen in de VS, waardoor de kracht ervan wordt verzwakt.

Ik geloof dat het eerste zegel dat in Openbaring 6 wordt geopend niet de antichrist is zoals Hal Lindsey uitlegt in zijn boek "Planeet Aarde", maar dat het een natuurramp is die de VS en ook Europa zal treffen.

Deze veroveraar van het eerste zegel komt om te winnen en te overwinnen. Wij kunnen niets doen om het te vermijden.

De antichrist kun je ongehoorzaam zijn, al kost het je je hoofd. Vergelijk de 4 zegels in Openbaring 6 met de 4 engelen in hoofdstuk 4 en lees dan Ezechiël 1, de troon van God met deze bijzondere engelen. Denk er eens over na wat een wiel in een wiel betekent, en wanneer de engelen zichzelf van de aarde optillen, worden de wielen van de aarde opgetild. Ik geloof dat de engelen en de wielen, paarden met hun ruiters in Openbaring 6, zeer nauw met elkaar verbonden zijn en betekenen Gods oordelen voor mensen die niet naar Hem luisteren.

Openbaring 6:8 toont ons de impact van die paarden 25% van de mensheid zal worden gedood. Wilde beesten betekent dat niemand door dit land zal reizen of er wonen terwijl de wilde dieren er bivakkeren . Dat gebeurde eerder ook met het land Israël, zoals God voorspelde in Deuteronomium 28.

Lees ook Ezechiël 14: 12-einde. De vier oordelen van de Heer zorgen er voor dat het land verlaten is.

Wat voor een ramp zal er met de VS gebeuren? Als we Habakuk 3:10- einde lezen, zien we in vs 15 dat het water tot een hoop zal oplopen als de Heer met Zijn paarden door de zee wandelt. Dit zal zijn in de tijd dat de Heer tot de redding van Zijn volk (Israël) komt. vs 13

Dat is in de tijd van de Grote verdrukking Zie een parallel in Lucas 21:25-26.

Er zit logica in deze oordelen in Openbaring 6.

1. Eerst moeten de VS hun macht volledig verliezen.

2. Dan zal het mogelijk zijn voor Iran en andere landen samen met Rusland om een oorlog in Israël te beginnen (zie Ezechiël 38,39) Het oorlogsmateriaal dat door deze landen in Israël is achtergelaten, zal goed zijn voor 7 jaar energie verbruik, gedurende de tijd van de Grote Verdrukking.

Openbaring 6: 3 en 4 betekent dat het tweede paard oorlog is. Maar de vijanden van Israël zullen elkaar vermoorden. Dit gebeurde ook in de tijd van Gideon. De 300 man hoefden maar een beetje lawaai te maken en de vijand doodde elkaar. Ik geloof dat Zacharia 12:4 ons waarschijnlijk vertelt hoe dit zal gebeuren: God zal deze legers slaan met waanzin etc.

3. Het derde zegel in Openbaring 6 is hongersnood. 

4. Het vierde is pestilenties.

Ziet u de logica in de volgorde?

Is de VS in profetie? Het antwoord moet ja zijn! Maar de profetie is niet mooi te noemen.

Maar nu er is nog tijd om tot de Heere te komen met al onze zonden. De tijd van barmhartigheid en genade is er nog, maar voor hoe lang nog?

Degenen die in de Here Jezus als hun Verlosser geloven, zullen door de opname worden meegenomen voor de Grote verdrukking, voordat de VS als wereldmacht is ten einde komt.