De toekomst onthuld.

De terugkeer van de Vredevorst. Eindelijk VREDE op aarde!

In de nabije toekomst wordt het leven op aarde volledig veranderd door allerlei gebeurtenissen. We laten ze in chronologische volgorde de revue passeren. Notities over deze voorzeggingen volgen aan het einde van deze opsomming.

1. Rusland, Iran, Turkije en andere landen worden om verschillende redenen richting Israël getrokken. Ze zullen hun legers naar Syrië sturen om vandaar uit Israël aan te vallen.

2. Waarschijnlijk wordt Damascus tot een puinhoop door het interne conflict dat er al jaren duurt. Israël is verre van blij met deze ontwikkelingen aan zijn noordelijke grens en zal proberen de legers van Iran uit Syrië te verdrijven.

3. In Europa kiezen tien staten om samen te werken en vormen een gezamenlijk leger.

4. Op een bepaald moment in de nabije toekomst verdwijnen er plotseling heel veel mensen. Chaos is het gevolg. Vliegtuigen, auto’s, schepen enz. gaan zonder bestuurder verder.

5. Op dat moment zullen tien staten van Europa voor één man kiezen om hun leider te zijn in deze tijd van crisis. Ze geven deze man al hun macht, militair, politiek en economisch.

6. Een enorme natuurramp treft Amerika en verlamt hen volkomen. Hierdoor verliest de VS hun wereldmacht, ook militair. Er breekt hierdoor een grote wereldwijde economische crisis uit.

7. Drie landen van Europa komen grotendeeld onder water te staan door enorme tsunami’s die veroorzaakt worden door de natuurramp in de VS.

8. De tien leiders van de EU die net hun leider hebben gekozen zullen door dit water geweld verdrinken.

9. De kersverse leider van de EU weet aan deze ramp te ontkomen en komt zonder kleerscheuren uit het water zetten.

10. De mensen zullen deze leider volledig accepteren vanwege zijn grote macht.

11. Ondertussen denken Rusland , Iran en hun bondgenoten dat nu de tijd is gekomen om Israël aan te vallen vanuit Syrië. En een grote buit te roven uit dit kleine land. Olie en gas!

12. Ze zullen een grote oorlog vanuit het noorden beginnen. Maar in plaats van te strijden tegen Israël, keren ze zich tegen elkaar. Ze lijken wel volkomen gek te worden. Ze doden hun eigen bondgenoten. Zo wordt dit gigantische leger vernietigd. Israël kan zeven jaar lang alle materieel gebruiken voor hun energie voorziening.

13. Bovenstaande gebeurtenissen veroorzaken een totale instorting van de wereld economie en handel met als resultaat een wereldwijde hongersnood en vele pestziekten. Aan alles zal gebrek wezen. Miljoenen mensen zullen door deze vier grote rampen omkomen. 25% van de hele mensheid komt hierbij om het leven. Meer dan een miljard mensen!

Nu de macht van de VS, Rusland en extreme moslims gebroken is, is de weg vrij voor de leider van de tien staten van Europa. Deze zal de wereld leiden om alle mensen uit de ontstane problemen te helpen. Dat beweert hij tenmiinste. Om dat te kunnen verwezenlijken zal hij een wereldwijd distributie systeem introduceren. Hier zullen alle goederen en zaken onder vallen.

Elk persoon, jong en oud, moet een teken op zijn hand of voorhoofd aan laten brengen ter identificatie. Wie dat niet wil is een groot gevaar voor het hele systeem en wordt gedood.

Zie hier de ontwikkelingen van drie en een half jaar nadat de ware christenen zijn opgenomen in de hemel.

Nu volgt een uitleg van deze gebeurtenissen en van de volgorde er van zoals we dat kunnen vinden in de Bijbel, het Woord van God.

Ik ben God.

Jesaja 46:9