Wat volgt kan een live verslag zijn van een tsunami of vloedgolf die de kust nadert.

 

Tsunami en Nederland

Wat gebeurt er als een Tsunami onze kust nadert?

Hoek van Holland-strand

Het belooft warm te worden vandaag. Er is niet veel wind en om 10 uur in de ochtend ligt de temperatuur al op 22ºC. Langzaam lopend door het rulle, warme zand zoekt Nancy een plekje om heerlijk te kunnen liggen zonnen.

Bij een gedeelte aangekomen waar nog niet zoveel mensen liggen zet ze haar bad spullen neer. Thuis had ze voor het gemak haar zwarte bikini al aangedaan, die fantastisch combineert met haar reeds licht gebruinde blanke huid en haar blonde haar, dat tot ver over haar schouders valt. Nadat ze haar badlaken op het warme zand heeft neergelegd en haar badjurk uitgedaan, gaat ze met haar gezicht naar zee op haar buik liggen.

Het geluid van de zacht ruisende wind en de branding begeleidt haar gedachten. Nu ze tot rust komt heeft ze tijd om na te denken. De afgelopen periode was nogal hectisch verlopen. Allereerst waren daar de tentamens op de HBO - opleiding. Ook al was het kantje boord, ze mocht gelukkig in september naar het derde jaar.

Daarna was er zo'n 14 dagen geleden iets gebeurd wat ze niet kon begrijpen. Plotseling waren heel veel mensen verdwenen, het gevolg was een grote chaos geweest, ook in Nederland. In bedrijven, maar ook op de weg en zelfs in de luchtvaart waren grote en kleine ongelukken gebeurd. Elders in de wereld, vooral in de VS, waren de gevolgen nog ernstiger geweest. De wildste verhalen deden de ronde over wat er gebeurd zou zijn. Sommigen beweerden dat al die mensen met ufo's van de aarde waren vertrokken, anderen dachten aan een wereldwijde zelfmoord van een of andere sekte…

Terwijl Nancy haar gedachten over de afgelopen weken laat gaan, heft ze haar hoofd op en ziet in de verte een zeeschip, dat begeleid wordt door een sleepboot, langzaam één van de vaargeulen binnen varen. Even denkt ze eraan hoe het zou zijn om op zo'n kasteel van een schip te mogen werken. Verre reizen te kunnen maken en interessante havens aan te doen…

Haar benauwende gedachten brengen Nancy echter terug bij de afgelopen weken, immers ook een goede vriendin van haar is verdwenen.

Ze laat het schip, de PONL Kobe, voor wat het is, sluit haar ogen en legt haar hoofd weer op haar armen. De warme zon doet haar goed en langzaam dommelt ze wat weg, terwijl de vragen in haar hoofd blijven steken.

Hoe lang ze zo gelegen heeft weet ze niet, maar opeens is ze weer helemaal wakker. Iets, maar wat, heeft haar gealarmeerd? Geschrokken gaat ze overeind zitten en kijkt naar de zee, of tenminste daar waar de zee en branding moeten zijn. Maar............

De zee heeft zich meer dan een kilometer teruggetrokken en de branding is niet meer te horen. Nancy realiseert zich dat dit haar wakker gemaakt moet hebben, het geluid van de branding is weg! Om beter te kunnen zien gaat ze staan. In de verte ziet ze de PONL Kobe en de sleepboot varen, die al een eind het kanaal zijn op gevaren. Maar ziet ze dat goed? Ze kijkt nog wat indringender naar beide schepen. Ja hoor, de schepen vorderen niet meer landinwaarts, maar varen achter uit richting zee! Hoe kan dat nou? Wat is hier aan de hand?

Op de brug van het schip de PONL Kobe is loods Henk van der Wal. Hij navigeert het schip routine matig het kanaal naar de terminal door. Opeens lijkt het schip wel tot stilstand te komen, ondanks dat de motoren op half vooruit staan. Even later gaan ze zelfs achteruit en ook al wordt het vermogen tot het maximum opgevoerd, steeds sneller worden ze terug naar zee gezogen. Alle kanalen naar het gebied van de Europoort lijken wel leeg te stromen naar zee.

Henk, maar ook de kapitein en stuurman op de brug begrijpen evenmin als Nancy wat er gebeurt. Ze pakken hun kijkers en turen richting zee. Heel ver weg lijkt er iets met de zee aan de hand te zijn, aan de horizon is het net of de zee omhoog komt…...

Gezagvoerder Piet Geerts realiseert zich het eerst wat er aan de hand is. Jaren geleden had hij met een tanker in de baai van Yokohama gelegen toen plotseling een tsunami, een soort vloedgolf, van zee uit de baai was komen binnen rollen. Hun schip had toen gunstig gelegen en de tsunami was niet echt groot geweest. Ze waren weinig op drift geraakt, terwijl het schip aan zijn ankerketting lag te rukken toen de tsunami, die zo'n 4 meter hoog was, onder het schip doorsnelde. Op sommige plaatsen in de baai was de golf toch nog hoger geworden en was er aanzienlijke schade ontstaan. Enkele kleine vissersschepen waren gekapseisd waardoor diverse bemanningsleden er van waren verdronken.

Ja, een tsunami denkt Piet Geerts. Hoe is het mogelijk, hier een tsunami? Maar alle tekenen wijzen erop. "Mensen er komt een vloedgolf aan, en niet zo'n kleintje ook," zegt hij, terwijl zijn hersens als een sneltrein werken om te bepalen wat hun te doen staat. Op open zee zouden ze het beste afgeweest zijn, maar nu zitten ze in een kanaal waar ze heel beperkte manoeuvreerruimte hebben en ze achter uit de vloedgolf tegemoet snellen die met grote vaart op het land afkomt. Door hun kijkers kunnen ze nu de tsunami goed waarnemen. Ongelooflijk is het. Een tsunami van wellicht tientallen meters hoogte komt met een snelheid van honderden kilometers per uur op ze afgesneld.

Op het strand staat Nancy, nu samen met bijna alle badgasten richting zee te turen, van waar een steeds luider brommend tot bulderend geluid komt. Omdat ze veel lager staan dan Piet Geerts op het schip, zien ze ook pas later hoe een vloedgolf op hen afraast. Al snel wordt zichtbaar dat het een torenhoge golf is. Nancy's door de zon gebronsde gelaat trekt wit weg, ze voelt zich misselijk worden en haar knieën lijken het te begeven. Om haar heen vallen verscheidene badgasten, bevangen door angst, bewusteloos op de grond. Een enkeling krijgt ademhalingsmoeilijkheden en er zijn er die van schrik een hartinfarct krijgen.

Nancy zou willen schreeuwen, maar er komt geen geluid uit haar geopende mond. Als verlamd staat ze daar, terwijl de golf die hoger en hoger wordt op het strand afsnelt. Ineens is de tsunami onder oorverdovend lawaai bij haar. Als een luciferhoutje wordt ze met grote snelheid opgepakt en tegen het beton van de flats op de boulevard gesmeten. Haar lichaam wordt door de kracht verbrijzeld.

Gebouwen bezwijken onder grote massa's water, terwijl de golf verder het land in raast, overal dood een verderf zaaiend.

Voordat loods Henk van der Wal of kapitein Piet Geerts ook maar iets nuttigs kan doen, is de enorme golf hun positie genaderd.

Het geweld dat zich even later ontketent, is onbeschrijflijk. Het zeeschip lijkt ondanks zijn grootte wel een surfplank geworden. De voortsnellende golf tilt het schip op en even lijkt het er op dat het onderste boven gesmeten zal worden. Steeds hoger gaat het tot het schip bijna op de top van de golf met een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur het land in surft.

Na enkele minuten botst de PONL Kobe met een oorverdovende klap tegen de installaties van een olieraffinaderij op Europoort. Terwijl de verwoestende golf in heel het gebied tanks verplettert, waardoor miljoenen tonnen olie, chemicaliën, vloeibaar gas en andere gevaarlijke stoffen binnen korte tijd vrijkomen. Het is slechts een kwestie van enkele seconden voordat dit explosieve mengsel tot ontbranding komt.

Het gevolg is vergelijkbaar met de kracht van een aantal atoombommen. De vuurzee die ontstaat raast achter de vloedgolf aan en vernietigt alles wat nog overeind is gebleven na de passage van de tsunami. Even lijkt het er op dat de vloedgolf zelf door de kracht van de explosies ingehaald en afgezwakt zal worden, maar de nog steeds met grote snelheid voortrazende watermassa laat zich niet stoppen.

Dit geweld samen met steeds meer explosies van verpletterde tanks, opslagplaatsen e.d. vaagt binnen korte tijd heel Nederland van de kaart. Tot over de grens met Duitsland rolt de tsunami door, om daar langzaam tot stilstand te worden gebracht door het hoger wordende land.

Twee andere landen aan de Noordzee ondergaan hetzelfde lot als Nederland, terwijl ook elders grote schade wordt aangericht.

Het resultaat is verbijsterend. Binnen minder dan een uur tijd zijn miljoenen mensen omgekomen en zijn eens zo vruchtbare en economisch voortvarende landen voor altijd weggevaagd, ja een gebied geworden waar niemand meer doorheen zal reizen…

Is bovenstaande een reëel gevaar?

Als Ik wilde dieren door het land zou laten trekken, zodat die het van kinderen beroven en het een woestenij wordt, omdat niemand erdoorheen trekt vanwege de wilde dieren,...

Ezechiël 14:15

U betrad met Uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. 

Habakuk 3:15,16  Zie ook Lukas 21:25,26

TSUNAMI EN NEDERLANDSE KUST.