TSUNAMI WAARSCHUWING !!

U trekt uit tot redding van Uw volk. Habakuk 3: 13

God begint hier met de redding van Zijn volk Israel. Dat betekent dan dat de tijd der heidenen, de genadetijd, de tijd van de Gemeente, voorbij is. De zeventigste jaarweek van Daniël is begonnen.

Wat lezen we zoal in dit hoofdstuk van Habakuk?

Het eindigt met een bekend lied: Al zal de vijgeboom niet bloeien…. En al die andere zeer ernstige dingen die spreken van de Grote Verdrukking.

Verschrikkelijke dingen.

Maar we lezen al eerder in dit hoofdstuk over het verschijnen van de Heer in al Zijn majesteit. Vs 3-5. Zie Ezechiel 1 voor deze heerlijke, angstaanjagende verschijning van de Heer.

Dat gaat gepaard met : Pest, en koorts vs 5 Aardbevingen en vulkaan uitbarstingen vs 6,7  Tsunami’s en overstromingen van rivieren vs 8-10 Zon en maan worden verduisterd door mogelijk de staart van een komeet of iets dergelijks vs11 Oorlog in Israel vs 14 vgl Ezechiel 38/39

TSUNAMI’s vs 15

En het gevolg dat mensen bezwijmen van angst.

Vgl Lukas 21:25, 26 Sommige van deze tekenen zien we nu al als geboorte weeën, en na veel studie geloof ik dat aan het begin van de grote verdrukking, als God uittrekt tot redding van Israel, er grote overstromingen en Tsunami’s, gepaard met of ontstaan door grote aardbevingen zullen zijn die de machtsverhoudingen tussen grote landen compleet zal veranderen.

Het gevolg is dat Rusland en Iran met anderen vanuit het noorden Israel zullen aanvallen. Dan lezen we in vs 14 hoe God afrekent met die legermacht uit veel volken, om zo Israel te redden. In Ezechiel 38/39 lezen we daar over en dat het gevolg is dat het volk Israel zal erkennen dat alleen God dit kon doen!

Gevolg van deze dingen zal zijn dat er grote hongersnood en dood door pandemieën zal zijn. De vier paarden uit Openbaring 6 geven dit aan: Wilde dieren die het land ontvolken, oorlog, honger en pestziekten. Ja, dan komt dat vers: al zou de vijgeboom niet bloeien….

Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht Geweldig als je ondanks alle nood en ellende dat kan zeggen/ zingen!