Opname hoe en wanneer

Einde van de wereld?

De laatste tijd zijn er veel commentaren over dit komende einde.

Zelfs de NASA verklaarde dat ze geen aanleiding daartoe zien.

Wat leert de Bijbel?

Er komt een Vrederijk van de Here Jezus en dat duurt duizend jaar! Openbaring 20.

Daarna vergaat deze aarde!

Daarvoor komt er een tijd van grote verdrukking die duurt zover we weten zeven jaar.

Voor die tijd wordt de Gemeente van Jezus Christus (Kerk) opgenomen in de hemel.

Totaal dus nog 1007 (duizend en zeven ) jaar te gaan totdat de aarde werkelijk vergaat. God maakt dan alles helemaal nieuw.

Welnu de Opname van de gelovigen kan elk moment gebeuren, maar is nog niet zover.

Einde der aarde komt dan over 1007+ jaar.

De + staat voor het aantal jaar/dagen vanaf nu tot de opname. Niemand kent dit laatste tijdstip, maar dat wordt door God de Vader Zelf bepaald.  Zie Handelingen 1:7  en Markus 13:32.

Op zeker moment zal de Vader zeggen: Nu is de tijd. Het preciese moment staat nog niet vast, maar laat de Vader afhangen van de omstandigheden.

Hij wil niet dat één mens verloren gaat. Het is in de volheid van tijd, zoals bij Noach.

Toch leren vele tekenen der tijden dat die tijd van de opname niet ver weg meer is.

Wij mogen de Here Jezus blijven verwachten!

Onze blik op Hem gericht houden.